Tại sao có lúc cuộc gọi không được lưu lại trên ứng dụng?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.